Конферентни зали
Зала Пълдин

Зала Пълдин

Зала Пълдин е с капацитет до 200 места при подредба "класна стая" и 300 места при подредба "киносалон".
Зала Нева

Зала Нева

Зала Нева е с капацитет до 70 места (тип киносалон) и до 50 места (тип класна стая).
Зала Дружба

Зала Дружба

Залата е с капацитет до 70 места(тип киносалон) и до 50 места (тип класна стая).